Uproszczona księgowość (KPIR)

150 PLN / miesięcznie
 • 10 dokumentów
 • aplikacja do fakturowania

Przechodzisz na samozatrudnienie lub rozpoczynasz działalność, ta oferta jest dla Ciebie.

Dodatkowe opłaty naliczane są według przyjętego cennika, ale zawsze możesz negocjować ich wysokość.

Dla kogo

 • dla osób samozatrudnionych lub rozpoczynających działalność
 • nowe firmy lub na wstępnym etapie działalności
 • realizujące niewielkie i krótkie projekty
 • relatywnie duże wahania sumy dokumentów
 • minimalna ilość dokumentów

Pełna księgowość
(KH)

650 PLN / miesięcznie
 • 30 dokumentów
 • aplikacja do fakturowania

Szukasz pełnego i profesjonalnego wspracia, które będzie optymalne dla Twojej firmy?

Dodatkowe opłaty naliczane są według przyjętego cennika, ale zawsze możesz negocjować ich wysokość.

Dla kogo

 • firmy dynamicznie rozwijające się, na etapie intensywnych inwestycji
 • realizujące duże projekty, trwające kilka miesięcy
 • ilość dokumentów podlega stałym i istotnym zmianom
 • umiarkowana ilość dokumentów cyklicznych

W jaki sposób zliczane są dokumenty:

 • Faktura sprzedaży wystawiona przez nas lub w aplikacji klienta 1 dok
 • Faktura sprzedaży wystawiona w naszej aplikacji 1/2 dok
 • Faktura zakupu 1 dok
 • Dowód wewnętrzny (DW) - np. odpis amortyzacyjny, różnica kursowa i operacje gospodarcze, do których nie ma dedykowanego dokumentu np. opłaty bankowe 1 dok
 • Lista płac 1 dok
 • Delegacja krajowa bez naliczonej diety (z dietą) 1 dok (2 dok)
 • Delegacja zagraniczna bez naliczonej diety (z dietą) 2 dok (4 dok)
 • Jedna transakcja na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym w PLN z możliwością importu wyciągu/raportu do systemu Comarch ERP Optima (bez możliwości importu) 1/3 dok (1 dok)
 • Jedna transakcja na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym w walucie obcej z możliwością importu wyciągu/raportu do systemu Comarch ERP Optima (bez możliwości importu) 1/2 dok (1 dok)

Dodatkowe opłaty:

Kadry

 • Umowa o pracę 50,00 zł/mc
 • Umowa cywilnoprawna (z ZUS) 30,00 zł/mc
 • Umowa cywilnoprawna (bez ZUS)/powołanie 20,00 zł/mc

Usługi dodatkowe

 • Uproszczona księgowość - cena dokumentu poza pakietem 3,00 zł/szt
 • Pełna księgowość – cena dodatkowego pakietu dokumentów 400,00 zł/30 dok
 • Wystawienie faktury / noty korygującej 5,00 zł
 • Ustawienie pojedynczego przelewu 3,00 zł
 • Opłata za pakiet przelewów (US, ZUS) 10,00 zł
 • Korekta deklaracji VAT, CIT, ZUS z winy klienta 75,00 zł
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego klienta 75,00 zł
 • Zamkniecie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego Średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy (minimum 1 000,00 zł)
 • Przygotowanie sprawozdania do GUS 150,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 75,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji PCC 75,00 zł
 • Aktualizacja danych w US, ZUS, GUS 100,00 zł
 • Pozyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS) 75,00 zł + opłaty od pełnomocnictw
 • Pozyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (US) 75,00 zł + opłaty od pełnomocnictw
 • Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji MOSS 75,00 zł
 • Sporządzenie deklaracji INTRASTAT wycena indywidualna
 • Miesięczna deklaracja PFRON wycena indywidualna
 • Stawka za roboczogodzinę (dodatkowe zlecenia księgowe) 100,00 zł/h
 • Dodatkowe zlecenia z zakresu prawa, doradztwa podatkowego, funduszy UE wycena indywidualna

Aplikacja dla klientów

Comarch ERP XT

Aplikacja pozwala na łatwe i szybkie wystawianie dokumentów sprzedażowych online oraz bezpieczne przesyłanie ich do biura rachunkowego. Zaletami programu są wysoka ergonomia, prostota obsługi i przyjazny interface. Dodatkowo wystawianie faktur sprzedażowych w aplikacji i przesyłanie ich bezpośrednio do bira rachunkowego wpływa na ograniczenie kosztów związanych z obsługa księgową.

Cena:

Aplikacja udostępniana jest za darmo
wyłącznie dla naszych klientów.

Załóż darmowe konto